Algemene Voorwaarden

E-mail: forexfactory1shop@gmail.com
Skype: vladimir_nikol2
Whatsapp: + 995511167545

 

I/E LEUCHANKOU ULADZIMIR
Lotchinistraat, 3 kantoor 5
Tbilisi, Georgië, 0101BASISCONCEPTEN
Het volgende beschrijft de algemene voorwaarden (de 'Algemene voorwaarden') waarop de Forexfactory1-service (de 'Service' of 'Wij') toegang biedt tot de internetsite die u kunt vinden op https://forexfactory1.com naast de bijbehorende landspecifieke sites (de "Site") voor u, ongeacht of u een Account (zoals hieronder gedefinieerd) ("U") en het gebruik van haar producten via de Site (de "Producten “).
LEES HET PRIVACYBELEID, HET COOKIEBELEID, DE RISICOBELANG EN ALLE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN, INCLUSIEF DE SPECIALE VOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. DOOR DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE TE GAAN, AANVAARDT U UW AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. We behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen. Uw gebruik van de Site of Producten, of uw verstrekking van persoonlijke informatie na eventuele wijzigingen betekent dat u de bijgewerkte Algemene voorwaarden accepteert.
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Service de Site op elk moment kan beëindigen of wijzigen, zonder kennisgeving. U begrijpt en stemt er ook mee in dat de Service uw gebruik van deze Site zonder opgaaf van reden kan beëindigen of beperken.

JOUW REKENING
Als onderdeel van het proces dat nodig is om een ​​account op de Site aan te maken (een "Account") en toegang te krijgen tot bepaalde Producten, moet u uw volledige naam, e-mailadres, wachtwoord en telefoonnummer (de "Registratiegegevens" ”). U moet ervoor zorgen dat uw registratiegegevens juist, waarheidsgetrouw en bijgewerkt zijn. Wanneer u valse registratiegegevens verstrekt, wordt een overheidsopdracht niet als gesloten beschouwd.

U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw e-mailadres en wachtwoord en moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten en gebruik op uw account.
We behouden ons het recht voor om uw account naar eigen goeddunken te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

AANKOPEN
Betaling: om onze producten te kopen, moet u een betaling uitvoeren met behulp van een betalingsmethode die u ter beschikking staat. We kunnen u doorverwijzen naar de websites van onze vertrouwde betalingsdienstaanbieders. Mogelijk moet u uw persoonlijke informatie (zoals uw naam, adres, identiteitsnummer), financiële informatie (bijv. Uw creditcardnummer, bankrekening, enz.) En alle andere informatie delen met betalingsdienstaanbieders. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt in verband met een dergelijke aankoop nauwkeurig, volledig en actueel zal zijn.
U stemt ermee in alle kosten te betalen die zijn gemaakt door het gebruik van uw creditcard, betaalkaart of ander betaalmechanisme tegen de geldende prijzen wanneer dergelijke kosten worden gemaakt. U betaalt ook alle toepasselijke belastingen met betrekking tot aankopen die u doet.
Verlengingen: als u onze producten koopt, krijgt u een jaar gratis ondersteuning en updates.
Restituties: wij betalen u terug als ons product niet werkt. In dit geval of als u van mening bent dat u ten onrechte bent gefactureerd, dient u binnen 15 dagen na deze kosten contact met ons op te nemen. Er wordt geen restitutie verleend voor eventuele kosten die meer dan 15 dagen oud zijn. We behouden ons het recht voor om een ​​teruggaveverzoek te weigeren als we redelijkerwijs van mening zijn dat u onze producten op frauduleuze wijze wilt ontvangen.

VRIJWARING
Vanwege het aantal bronnen waaruit de inhoud op de Site is verkregen en de inherente gevaren van elektronische distributie, kunnen er vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden in dergelijke inhoud en op de Site voorkomen.
ALLE INHOUD EN PRODUCTEN VAN DEZE WEBSITE WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIES. DE EIGENAARS EN WERKNEMERS VAN DE WEBSITE FOREXFACTORY1.COM KUNNEN EN GARANDEREN NIET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, JUISTHEID VAN DE GEGEVENS DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITE, EN EIGENAARS VAN DE WEBSITE WIJZEN HIERBIJ DERGELIJKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE AF.
IN GEEN GEVAL ZIJN DE EIGENAREN EN WERKNEMERS VAN DEZE SITE AANSPRAKELIJK VOOR U OF VOOR DERDEN VOOR ENIG SOORT FINANCIEEL VERLIES, WINSTDERVING, ENIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN DIRECTE OF ONDERSCHEIDENLIJK GEBRUIK VAN INFORMATIE EN PRODUCTEN VAN DE SITE.

BEPERKTE LICENTIE
Forexfactory1 verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte persoonlijke licentie voor toegang tot en gebruik van de Site (de "Licentie"). Deze licentie is afhankelijk van uw volledige en voortdurende naleving van deze algemene voorwaarden. U gaat ermee akkoord de Producten die u op deze site hebt gekocht niet door te verkopen aan anderen en geen materiaal te kopiëren dat op de Site verschijnt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren van deze site. U stemt ermee in geen enkele elektronische communicatiefunctie van Services op de Site te gebruiken voor enig doel dat onwettig, beledigend en indringend is voor de privacy van anderen, intimiderend, lasterlijk. U gaat ermee akkoord dat Signal2forex, naar eigen goeddunken en met of zonder kennisgeving, uw toegang tot een of alle Services en Producten kan beëindigen en alle informatie of inhoud kan verwijderen.

BEDRIJF RECHTEN
Forexfactory1 behoudt zich het recht voor om de werking van deze site of een deel ervan te allen tijde op te schorten en u mag geen claims tegen de service in verband daarmee inroepen.

LINKS NAAR DERDE PARTIJEN
Deze site bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en ter informatie. Eigenaars van forexfactory1.com zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of werking van dergelijke websites. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van inhoud op andere websites waarnaar u vanaf deze site zou kunnen linken.

MARKTINFORMATIE
Forexfactory1.com kan u financiële informatie ter beschikking stellen die intern is gegenereerd of is verkregen van partners (“Derde Partijen”). Dit omvat financiële marktgegevens, koersen, nieuws, grafieken van analistenadviezen en gegevens ("Marktinformatie").

Marktinformatie op de Site is niet bedoeld als beleggingsadvies. We stellen het u alleen ter beschikking als een service voor uw eigen gemak. Forexfactory1.com en zijn externe leveranciers garanderen niet de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid of juiste volgorde van de marktinformatie, en garanderen geen resultaten van het gebruik ervan.

GEBRUIK EN TOEGANG TOT DE SITE
U bent verantwoordelijk voor het leveren en onderhouden van de middelen waarmee u toegang krijgt tot de Site, zoals, maar niet beperkt tot, uw pc of mobiele apparaat, connectiviteitsapparatuur en telecommunicatielijnen.

U garandeert dat u de juiste beveiliging van uw computer en alle gegevens erop hebt geïmplementeerd. U aanvaardt alle risico's die gepaard gaan met het gebruik en de opslag van informatie op uw computer of apparaat waardoor u toegang krijgt tot de Site (hierna "Computer" genoemd).

U gaat ermee akkoord dat de Forexfactory1-service niet aansprakelijk is jegens u in het geval van beschadiging of vernietiging van uw computersystemen, gegevens of records, of voor vertragingen, verliezen of fouten die voortvloeien uit het falen of slecht beheer van computerapparatuur of software.

U zult Forexfactory1.com op geen enkele manier, direct of indirect, blootstellen aan een computervirus of ander soortgelijk schadelijk materiaal.

TECNISCHE PROBLEMEN

U begrijpt dat technische problemen of andere omstandigheden uw toegang tot de Site kunnen vertragen of verhinderen.

U stemt ermee in de eigenaren van Forexfactory1.com niet aansprakelijk te stellen voor technische problemen, systeemstoringen en storingen, communicatielijnstoringen, apparatuur- of softwarestoringen en systeemtoegangsproblemen en andere soortgelijke computerproblemen en defecten.

De service Forexfactory1 garandeert niet dat u op elk moment en op elke geografische locatie toegang tot de site kunt krijgen.

HANDELSMERKEN EN COPYRIGHTS
Alle producten, titels, logo's en handelsmerken in de inhoud van de site zijn eigendom van de eigenaren van de site Forexfactory1.com en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerken.

U stemt ermee in geen auteursrechtvermeldingen te verwijderen van materialen die u afdrukt of downloadt van de Site. U stemt ermee in onze producten of ander door copyright beschermd materiaal niet te reproduceren of te verspreiden zonder eerst de toestemming van de eigenaren van de Forexfactory1-service te hebben verkregen.

SCHENDING
U stemt ermee in om eigenaren Forexfactory1.com volledig schadeloos te stellen voor alle claims, eisen, schade, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten die kunnen ontstaan ​​als gevolg van een schending van deze Algemene voorwaarden door u.

 

Laatst gewijzigd: 04 november 2022